Aktualności

Seminarium Online.                                                                             
SPOTKANIE KLUBU PREZESA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.                               W dniu 8.09.2020 r. w S
Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego.                           
Zaproszenia na Klub Prezesa.                                                                       
Szanowni Państwo.                                                                                   
Opinia Prawna - Walne Zgromadzenia.                                                                 
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.                                       
Zaproszenie do udziału w projekcie MOWES 2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.       
Zaproszenie na szkolenie z zakresu rozliczania podatku dochodowego.                                 
"Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami" - oferta studiów.